Quảng cáo Giàn khoan MOROOKA MST-1500 Crawler Drill này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
giàn khoan Sandvik DP900 Sandvik DP900 59.000 € Giàn khoan 2008-01-01 11736 m/giờ Hà Lan, Velddriel
giàn khoan MOROOKA MST-1500 Crawler Drill
Đã bán
1/16
Thương hiệu MOROOKA
Mẫu MST-1500 Crawler Drill
Loại giàn khoan
Đăng ký đầu tiên 2013-01-01
Thời gian hoạt động 1640 m/giờ
Khối lượng tịnh 16000 kg
Địa điểm Hà Lan Velddriel
Đặt vào nhiều hơn 1 tháng
ID hàng hoá của người bán 00028304
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Tiếng Anh
The Marooka MST-1500VD comes with a EMCI GHT120T Seismic drilling rig.

Engine: Caterpillar C6.6 Acert
Rubber tracks
Winch
A/C cab
4 hydraulic stabilizers
(2) dril stem

= More information =

Drive: Track
Serial number: 154836
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả
The Marooka MST-1500VD comes with a EMCI GHT120T Seismic drilling rig.

Engine: Caterpillar C6.6 Acert
Rubber tracks
Winch
A/C cab
4 hydraulic stabilizers
(2) dril stem

= Weitere Informationen =

Antrieb: Raupe
Seriennummer: 154836
Drivanordning: Larvefødder
Serienummer: 154836
The Marooka MST-1500VD comes with a EMCI GHT120T Seismic drilling rig.

Engine: Caterpillar C6.6 Acert
Rubber tracks
Winch
A/C cab
4 hydraulic stabilizers
(2) dril stem

= Más información =

Propulsión: Oruga
Número de serie: 154836
Commande: Chenille
Numéro de série: 154836
The Marooka MST-1500VD comes with a EMCI GHT120T Seismic drilling rig.

Engine: Caterpillar C6.6 Acert
Rubber tracks
Winch
A/C cab
4 hydraulic stabilizers
(2) dril stem

= Meer informatie =

Aandrijving: Rups
Serienummer: 154836
Napęd: Gąsienica
Numer serii: 154836
Привод: Гусеница
Серийный номер: 154836