Gầu ngoạm Clamp 314-YD-CLAM

PDF
PDF
Giá:
yêu cầu
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Loại gầu ngoạm
Địa điểm Hà Lan Beemster
Đặt vào Thg 9 30, 2022
ID hàng hoá của người bán 1800021
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Tiếng Hà Lan
prijs: on request
Model number: 314-YD-CLAM
Clamp
send us a request for more information about this clamp!
Are you looking for a grab or clamp for a specific crane type or a specific job?
Let us know
so we can try to help you find the right one!
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!
Các quảng cáo tương tự