Khớp nối nhanh CATERPILLAR Quick coupler SW2211 dành cho máy đào CATERPILLAR 988 G/H

PDF
PDF
Giá:
yêu cầu
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Loại khớp nối nhanh
Địa điểm Hà Lan 's Hertogenbosch
Đặt vào Thg 9 16, 2022
ID hàng hoá của người bán BL020686
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Tiếng Hà Lan
Hinges: CAT 988 G/H
Machine weight (t): CAT 988 G/H
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!