Pittông LIEBHERR Piston (9880605) dành cho máy đào LIEBHERR A316 Li /A900C ZW /A902 Li/A904 Li/A912 Li/A914 Li/A924 li/A934 Li/A944B Li/A944 Li/R904/R934/R942 LI/R944/R944B/R954B/R954/R964

PDF
pittông LIEBHERR Piston (9880605) dành cho máy đào LIEBHERR A316 Li /A900C ZW /A902 Li/A904 Li/A912 Li/A914 Li/A924 li/A934 Li/A944B Li/A944 Li/R904/R934/R942 LI/R944/R944B/R954B/R954/R964
1/1
PDF
Giá:
yêu cầu
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Loại pittông
Số phụ tùng 9000909
Số danh mục gốc 9880605
Địa điểm Hà Lan Ede
Đặt vào Thg 9 16, 2022
ID hàng hoá của người bán 9000909
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!