Quảng cáo Xe đổ chuyên dụng MOROOKA MST 1500 VDR - Rotor - CE Machine - 355 Hours! này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
xe đổ chuyên dụng Davino D 12 Davino D 12 57.900 € Xe đổ chuyên dụng 2019-01-01 128 m/giờ Hà Lan, Apeldoorn
xe đổ chuyên dụng MOROOKA MST 1500 VDR - Rotor - CE Machine - 355 Hours!
Đã bán
1/12
Thương hiệu MOROOKA
Mẫu MST 1500 VDR - Rotor - CE Machine - 355 Hours!
Loại xe đổ chuyên dụng
Năm sản xuất 01/2019
Đăng ký đầu tiên 2019-01-01
Thời gian hoạt động 355 m/giờ
Khối lượng tịnh 11800 kg
Địa điểm Hà Lan Almelo
Đặt vào nhiều hơn 1 tháng
ID hàng hoá của người bán 95
Động cơ
Nhiên liệu dầu diesel
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Tiếng Anh
Morooka MST 1500 VDR.

Year: 2019.
Hours: only 355.
Weight: 11.800 kg.
CE Machine.
168 KW.
Rops Cabin.
Airconditioning.
Radio.
Camera.
Gummi pads: 700 mm.
UC: 90%.
360 degree rotated!
Maximum load Capacity: 7000 kg.
Dimmensions inside kipper:
L: 2800 mm.
W: 2350 mm.
H: 400 mm.

Like New!

German machine!

ID NR: 95.

The General Terms and Conditions of Heinhuis are applicable to all adverts, offers and quotations by Heinhuis, all agreements entered into by Heinhuis and the negotiations preceding them. By any form of response you accept the applicability of the General Terms and Conditions of Heinhuis and you declare that you have taken note of these General Terms and Conditions. Our prices are export netto prices.

= Dealer information =

Every sold item in 2022 we have to ingrease with € 290,- extra cost regarding 2022 circumstance.

= More information =

Field of application: Construction
Drive: Track
CE mark: yes
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả
Morooka MST 1500 VDR.

Year: 2019.
Hours: only 355.
Weight: 11.800 kg.
CE Machine.
168 KW.
Rops Cabin.
Airconditioning.
Radio.
Camera.
Gummi pads: 700 mm.
UC: 90%.
360 degree rotated!
Maximum load Capacity: 7000 kg.
Dimmensions inside kipper:
L: 2800 mm.
W: 2350 mm.
H: 400 mm.

Like New!

German machine!

ID NR: 95.

The General Terms and Conditions of Heinhuis are applicable to all adverts, offers and quotations by Heinhuis, all agreements entered into by Heinhuis and the negotiations preceding them. By any form of response you accept the applicability of the General Terms and Conditions of Heinhuis and you declare that you have taken note of these General Terms and Conditions. Our prices are export netto prices.

= Firmeninformationen =

Every sold item in 2022 we have to ingrease with € 290,- extra cost regarding 2022 circumstance.

= Weitere Informationen =

Verwendungszweck: Bauwesen
Antrieb: Raupe
CE-Kennzeichnung: ja
Anvendelsesområde: Konstruktion
Drivanordning: Larvefødder
CE-mærke: ja
Ámbito de aplicación: Construcción
Propulsión: Oruga
Marcado CE: sí
Domaine d'application: Construction
Commande: Chenille
Marquage CE: oui
Morooka MST 1500 VDR.

Year: 2019.
Hours: only 355.
Weight: 11.800 kg.
CE Machine.
168 KW.
Rops Cabin.
Airconditioning.
Radio.
Camera.
Gummi pads: 700 mm.
UC: 90%.
360 degree rotated!
Maximum load Capacity: 7000 kg.
Dimmensions inside kipper:
L: 2800 mm.
W: 2350 mm.
H: 400 mm.

Like New!

German machine!

ID NR: 95.

The General Terms and Conditions of Heinhuis are applicable to all adverts, offers and quotations by Heinhuis, all agreements entered into by Heinhuis and the negotiations preceding them. By any form of response you accept the applicability of the General Terms and Conditions of Heinhuis and you declare that you have taken note of these General Terms and Conditions. Our prices are export netto prices.

= Meer informatie =

Toepassingsgebied: Bouw
Aandrijving: Rups
CE markering: ja
Obszar zastosowania: Budownictwo
Napęd: Gąsienica
Oznaczenie CE: tak
Область применения: Строительство
Привод: Гусеница
Знак CE: да