Xi lanh thuỷ lực dành cho máy đào FIAT-HITACHI mới

PDF
xi lanh thuỷ lực dành cho máy đào FIAT-HITACHI mới
1/1
PDF
Giá:
yêu cầu
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Loại xi lanh thuỷ lực
Địa điểm Hà Lan Wouw
Đặt vào Thg 9 16, 2022
ID hàng hoá của người bán 151208
Tình trạng
Tình trạng mới
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!
Các quảng cáo tương tự