Quảng cáo Bơm máy Gilbert & Barker T176 để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
bơm máy Gilbert & Barker T176
Đã bán
1/15
Loại bơm máy
Năm sản xuất 1930
Địa điểm Hà Lan Deurne
Đặt vào Thg 9 19, 2022
ID hàng hoá của người bán 187-0090
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2022-09-12 17:00
Ngày kết thúc 2022-09-19 21:58
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Tiếng Anh
Sheetmetal: Nice restored
Starting bid: € 1,000.00
VAT: 0%
Commission VAT free: 6%
VAT over buyers premium: 21%
brand: Gilbert & Barker
Only 6% buyers premium
American 10 Gallon pump
Light working
Pump working
Margin
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả