Quảng cáo Bơm máy Minor Wall Pump để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
bơm máy Minor Wall Pump
Đã bán
1/27
Loại bơm máy
Địa điểm Hà Lan Deurne
Đặt vào Thg 9 19, 2022
ID hàng hoá của người bán 187-0100
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2022-09-12 17:00
Ngày kết thúc 2022-09-19 22:04
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Tiếng Anh
Starting bid: € 100.00
VAT: 0%
Commission VAT free: 6%
VAT over buyers premium: 21%
brand: Minor
Only 6% buyers premium
2x Wall Pump
Margin
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả