Gầu xúc thuận Magsi CN1500 Forklift Towing Attachment để bán đấu giá

PDF
Quan tâm đến quảng cáo?
Liên hệ với người bán
Quan tâm đến quảng cáo?
Liên hệ với người bán
1/8
PDF
Giá:
— (đấu giá)
đi tới đấu giá
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Loại gầu xúc thuận
Địa điểm Đức Dormagen
Đặt vào Thg 9 16, 2022
Machineryline ID WM30441
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2022-10-12 10:00
Ngày kết thúc 2022-10-14 19:00
Đấu giá bắt đầu sau 6 ngày 18:28
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Tiếng Đức
Marke: Magsi
Magsi CN1500 Forklift Towing Attachment - PAL 128
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!
Các quảng cáo tương tự