Máy đầm nện MASALTA Masalta MR68H để bán đấu giá

PDF
Quan tâm đến quảng cáo?
Liên hệ với người bán
Quan tâm đến quảng cáo?
Liên hệ với người bán
1/10
PDF
Bắt đầu đấu thầu:
67,24 €
500 DKK
≈ 65,58 US$
đi tới đấu giá
Thương hiệu MASALTA
Mẫu Masalta MR68H
Loại máy đầm nện
Năm sản xuất 2008
Khối lượng tịnh 68 kg
Địa điểm Đan Mạch Fyn
Đặt vào Thg 9 16, 2022
Machineryline ID TJ30433
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2022-09-26 18:35
Ngày kết thúc 2022-09-28 08:17
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Tiếng Anh
Make: ABC
Model: Masalta MR68H
Note: - 68 kg - "Big foot"
Year: 2008
Year is estimated and non-binding: Yes
Hours approx.: Unknown
CE marked: Yes
Weight kg, approx.: 68
Weight is estimated and non-binding: Yes
Is visually reviewed, but not fully tested in all functions: Yes
Visual condition (1-5) 5=best: 3
Technical condition (1-5) 5=best: 3
Could be in operation until delivery: Yes
Categories:

Construction Equipment & Attachments

,
 

Rollers / Vibratory plates / Tampers




Ground flea with a large foot. See more pictures and information - as well as other auctions at hiện liên lạc ABC Masalta MR68H - 68 kg - "Big foot"
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả
Fabrikat: ABC
Typ: Masalta MR68H
Hinweis: - 68 kg - "Big foot"
Baujahr: 2008
Baujahr wird geschätzt und ist unverbindlich: Ja
Stunden cirka: Unbekannt
CE Marke: Ja
Gewicht kg, cirka: 68
Gewicht wird geschätzt und ist unverbindlich: Ja
Wird visuell überprüft, aber nicht in allen Funktionen vollständig getestet: Ja
Visuell Zustand (1-5) 5=am besten: 3
Technisch Zustand (1-5) 5=am besten: 3
Kann bis zur Lieferung in Betrieb sein: Ja
Kategorien:

Baumaschinen & Anbaugeräte

,
 

Walzen / Rüttelplatten / Stampfer




Erdfloh mit großem Fuß. Weitere Bilder und Informationen sowie andere Auktionen finden Sie unter hiện liên lạc ABC Masalta MR68H - 68 kg - "Big foot"
Fabrikat: ABC
Model: Masalta MR68H
Note: - 68 kg - "Big foot"
Årgang: 2008
Årgang er estimeret og uforbindende: Ja
Timer ca.: Ubekendt
CE mærket: Ja
Vægt kg, ca.: 68
Vægt er estimeret og uforbindende: Ja
Er visuelt gennemgået, men ikke testet fuldt ud i alle funktioner: Ja
Visuel stand (1-5) 5=bedst: 3
Teknisk stand (1-5) 5=bedst: 3
Kan være i drift frem til levering: Ja
Kategorier:

Entreprenørmaskiner & udstyr

,
 

Tromler / Pladevibratorer / Stampere




Jordloppe med stor fod.
Se flere billeder og informationer - samt andre auktioner hos hiện liên lạc ABC Masalta MR68H - 68 kg - "Big foot"
Fabrikat: ABC
Modell: Masalta MR68H
Anteckning: - 68 kg - "Big foot"
Årsmodell: 2008
Årsmodell är en utvärdering och är icke bindande: Ja
Timmar cirka: Okänd
CE-märkt: Ja
Vikt kg, cirka: 68
Vikt är en utvärdering och är icke bindande: Ja
Visuellt granskad men inte testad helt i alla funktioner: Ja
Visuellt betyg (1-5) 5=bäst: 3
Tekniskt betyg (1-5) 5=bäst: 3
Kan vara i drift fram till leverans: Ja
Kategorier:

Entreprenadmaskiner & udrustning

,
 

Vältar / Vibratorplattor / Stampar




Jordloppa med stor fot. Se fler bilder och information - samt andra auktioner på hiện liên lạc ABC Masalta MR68H - 68 kg - "Big foot"
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!
Các quảng cáo tương tự
máy đầm nện WACKER BS50-2 WACKER BS50-2 390 € Máy đầm nện 2008 Đan Mạch, Midtjylland
máy đầm nện WACKER BS50-2 WACKER BS50-2 403,40 € Máy đầm nện 2008 Đan Mạch, Midtjylland
máy đầm nện WACKER BS45Y WACKER BS45Y 67,24 € Máy đầm nện 2004 Đan Mạch, Fyn
máy đầm nện BOMAG BT60-4 BOMAG BT60-4 đấu giá Máy đầm nện 2009 Đức, Dormagen