Máy đầm nện WACKER BS45Y để bán đấu giá

PDF
Quan tâm đến quảng cáo?
Liên hệ với người bán
Quan tâm đến quảng cáo?
Liên hệ với người bán
1/8
PDF
Bắt đầu đấu thầu:
67,24 €
500 DKK
≈ 64,84 US$
đi tới đấu giá
Thương hiệu WACKER
Mẫu BS45Y
Loại máy đầm nện
Năm sản xuất 2004
Khối lượng tịnh 53 kg
Địa điểm Đan Mạch Fyn
Đặt vào Thg 9 16, 2022
Machineryline ID RJ30433
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2022-09-27 18:29
Ngày kết thúc 2022-09-28 08:14
Động cơ
Nhiên liệu xăng
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Tiếng Anh
Make: Wacker
Model: BS45Y
Year: 2004
Year is estimated and non-binding: Yes
Hours approx.: Unknown
Propellant: Petrol
CE marked: Yes
Weight kg, approx.: 53
Weight is estimated and non-binding: Yes
Is visually reviewed, but not fully tested in all functions: Yes
Visual condition (1-5) 5=best: 2
Technical condition (1-5) 5=best: 3
Could be in operation until delivery: Yes
Categories:

Construction Equipment & Attachments

,
 

Rollers / Vibratory plates / Tampers
Earth flea with small foot. See more pictures and information - as well as other auctions at hiện liên lạc Wacker BS45Y
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả
Fabrikat: Wacker
Typ: BS45Y
Baujahr: 2004
Baujahr wird geschätzt und ist unverbindlich: Ja
Stunden cirka: Unbekannt
Treibmittel: Benzin
CE Marke: Ja
Gewicht kg, cirka: 53
Gewicht wird geschätzt und ist unverbindlich: Ja
Wird visuell überprüft, aber nicht in allen Funktionen vollständig getestet: Ja
Visuell Zustand (1-5) 5=am besten: 2
Technisch Zustand (1-5) 5=am besten: 3
Kann bis zur Lieferung in Betrieb sein: Ja
Kategorien:

Baumaschinen & Anbaugeräte

,
 

Walzen / Rüttelplatten / Stampfer
Erdfloh mit kleinem Fuß. Weitere Bilder und Informationen sowie andere Auktionen finden Sie unter hiện liên lạc Wacker BS45Y
Fabrikat: Wacker
Model: BS45Y
Årgang: 2004
Årgang er estimeret og uforbindende: Ja
Timer ca.: Ubekendt
Drivmiddel: Benzin
CE mærket: Ja
Vægt kg, ca.: 53
Vægt er estimeret og uforbindende: Ja
Er visuelt gennemgået, men ikke testet fuldt ud i alle funktioner: Ja
Visuel stand (1-5) 5=bedst: 2
Teknisk stand (1-5) 5=bedst: 3
Kan være i drift frem til levering: Ja
Kategorier:

Entreprenørmaskiner & udstyr

,
 

Tromler / Pladevibratorer / Stampere
Jordloppe med lille fod.
Se flere billeder og informationer - samt andre auktioner hos hiện liên lạc Wacker BS45Y
Fabrikat: Wacker
Modell: BS45Y
Årsmodell: 2004
Årsmodell är en utvärdering och är icke bindande: Ja
Timmar cirka: Okänd
Drivmedel: Bensin
CE-märkt: Ja
Vikt kg, cirka: 53
Vikt är en utvärdering och är icke bindande: Ja
Visuellt granskad men inte testad helt i alla funktioner: Ja
Visuellt betyg (1-5) 5=bäst: 2
Tekniskt betyg (1-5) 5=bäst: 3
Kan vara i drift fram till leverans: Ja
Kategorier:

Entreprenadmaskiner & udrustning

,
 

Vältar / Vibratorplattor / Stampar
Jordloppa med liten fot. Se fler bilder och information - samt andra auktioner på hiện liên lạc Wacker BS45Y
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!
Các quảng cáo tương tự
máy đầm nện WACKER BS50-2 WACKER BS50-2 390 € Máy đầm nện 2008 Đan Mạch, Midtjylland
máy đầm nện WACKER BS50-2 WACKER BS50-2 403,40 € Máy đầm nện 2008 Đan Mạch, Midtjylland
máy đầm nện DELKO AX 7 D DELKO AX 7 D 850 € Máy đầm nện 2004 Đức, Niederfullbach bei Coburg