Máy phát điện SDMO R4 để bán đấu giá

PDF
Quan tâm đến quảng cáo?
Liên hệ với người bán
Quan tâm đến quảng cáo?
Liên hệ với người bán
1/12
PDF
Giá:
— (đấu giá)
đi tới đấu giá
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Thương hiệu SDMO
Mẫu R4
Loại máy phát điện
Địa điểm Đức Dormagen
Đặt vào Thg 9 16, 2022
Machineryline ID MM30441
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2022-10-12 10:00
Ngày kết thúc 2022-10-14 19:00
Đấu giá bắt đầu sau 15 ngày 15:0
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Tiếng Đức
SDMO R4 4kVA Petrol Generator (2 of) - PAL 113+130
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!
Các quảng cáo tương tự
máy phát điện SDMO R4 SDMO R4 đấu giá Máy phát điện Đức, Dormagen
máy phát điện BAUER GFS24 BAUER GFS24 đấu giá Máy phát điện Đức, Dormagen