Quảng cáo Thiết bị khác về bảo dưỡng ô tô Gilbert & Barker T-250-L để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
thiết bị khác về bảo dưỡng ô tô Bollhoff C-Frame Bollhoff C-Frame 1.000 € Thiết bị khác về bảo dưỡng ô tô 2003 Hà Lan, Veen
thiết bị khác về bảo dưỡng ô tô Gilbert & Barker T-250-L
Đã bán
1/30
Loại thiết bị khác về bảo dưỡng ô tô
Năm sản xuất 1910
Địa điểm Hà Lan Deurne
Đặt vào Thg 9 19, 2022
ID hàng hoá của người bán 187-0087
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2022-09-12 17:00
Ngày kết thúc 2022-09-19 21:54
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Tiếng Anh
Starting bid: € 500.00
VAT: 0%
Commission VAT free: 6%
VAT over buyers premium: 21%
brand: Gilbert & Barker
Only 6% buyers premium
1 Gallon pump
Margin
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả