Đặt chỗ quảng cáo
Machineryline là chợ trực tuyến dành cho thiết bị xây dựng, máy móc công nghiệp, thiết bị xử lý vật liệu và phụ tùng thay thế
4 triệu khách hàng mỗi tháng
80 nghìn xe được bán mỗi tháng
5 nghìn công ty bán xe mỗi ngày
21 năm trên thị trường
Bán máy móc thông qua Machineryline!